2021-22 I. trimeszter Angol szintfelhozó

"Facebook changed the world in a good way"

(A Facebook jó irányba változtatta meg a világot) címmel vitát tartottunk két alkalommal is. Gyakoroltuk a logikus érvelést, az érvek példákkal való alátámasztását, a reakciót érvekre és ellenérvekre. Kutatómunkát is kellett végezni a témában és a talált információt felhasználni a vita során. Fontos volt a csapatmunka és egymás meghallgatása. A vita lekötötte a többséget, a későbbiekben is sort fogunk keríteni erre a műfajra.

A foglalkozáson a játékon, a csoportmunkán, az interakción, az egymásra való odafigyelésen és a koncentráción volt a hangsúly. Egy drámajáték során először kipróbáltuk, milyen váltogatni az előadó-közönség szerepeket, milyen érzés ott állni mindenki előtt és beszélni, vagy épp arra várni, hogy valaki kérdezzen tőlünk. Éreztük a csendek kínosságát és ezek feloldását, megvártuk, ameddig összeszedjük a bátorságunkat…

A következő témák voltak terítéken a játékok során:

Egy szókincsfejlesztő és gyorsaságra épülő játékban összeszedtük, ki mennyi szót tud az adott témakörökben. Majd történeteket írtunk csoportban:

Végül kipróbáltuk, milyen érzés ismeretlen képekről beszélni közönség előtt. Igyekeztünk kitalálni, miről szólhat a kép, mi a története, milyen üzenetet közvetít, illetve milyen – hihető vagy kevésbé hihető – mesét lehet fabrikálni hozzá.