2021-22 I. trimeszter Matek Fakt

A matek fakultáció műhelyen már kóstolgatjuk az emelt szintű matek érettségi feladatokat. Paraméteres másodfokú egyenleteket oldunk meg, és megtanultunk deriválni, ami elég menő. Azt is tudjuk, hogy Newton hol tévedett (vagy szándékosan félrevezette tudóstársait?) a második törvényében, azaz, hogy a nem lett volna szabad konstansként kiemelni a tömeget, hiszen a szorzat deriválási szabályai összetettek.

Egyébként tudjuk értelmezni az ehhez hasonló mondatokat is: “Állapítsa meg, hogy a függvénynek lokális maximumhelye vagy lokális minimumhelye van-e! Ez lokális vagy abszolút szélsőérték? Igazolja, hogy a k=1 paraméter esetén a függvénynek van másik lokális szélsőértékhelye is! Határozza meg a valós számok halmazán értelmezett g függvény inflexiós pontját!”